NOW IS HERE SE

project projection
13/09/2006
GVR babaLAN
Maska 2006foto | photo: Sunčan Stone


2023 SE project deals with facts. The launch of the Endeavour Space Shuttle flight that carried Japanese astronaut Koichi Wakata in 1996 was postponed for five minutes because the shuttle's course may have overlapped a U.S. military satellite's path. The Japanese Space Flyer Unit that Wakata retrieved during the mission had almost 500 dents on it. In July of the same year, the French satellite Selene lost some of its parts after it collided with suitcase-sized debris. In plain language, space debris is anything Up There that can interfere with a spacecraft - including other spacecraft. It is estimated that currently there are over 110,000 pieces of untracked space debris with diameters more than 1 cm and over 40 million pieces with diameters of more than 1 mm. At closing speeds reaching 50 thousand km per hour, even the smallest bits of space debris can cause serious harm to spacecraft; larger ones cause catastrophe. 2023 SE includes a glove lost by astronaut Ed White on the first American space-walk, a camera Michael Collins lost near the spacecraft Gemini 10, garbage bags, a wrench and a toothbrush. The debris is increasing at a rate of 2% to 5% every year and scientists at Chinese Purple Mountain Observatory pointed out in 2006 that at this speed, nothing will be able to enter the space orbit by 2300.

Space Emoticon, temporal ambient

On Monday, 29 May 2023 at 10:07 am in Crkulacija², the implantation of 2023 spatial emoticons started in the exhibition installation by Miha Artnak, who makes artworks out of everyday waste. As the artist known as Name was installing the last micro USB stick into the motherboard, Sunčan Stone entered the exhibition space and took a photo of the installed work at 10:17 am.

The procedural approach highlights the fact that on 22 August 1911, as dawn broke over Paris, Vincenzo Peruggia lifted the painting from the wall and crawled down the back stairs of the Louvre. Are we dealing with a migration or an echo? Either way, 2023 SE merely reiterates that images appear more hazy at greater distances, creating the illusion of refined depth and subtle gradations between colours that soften the edges of the presented forms of hypnotic imitation of life, smirking lips and a gaze that promises the unknown pleasures of the embodiment of timeless beauty. This despite the fact that Théophile Gautier, King François I of France, as well as Napoleon's bedroom, have been disappeared from the world for some time now.

According to the transcript of a projection made in 2006, which consists of sentences found on the internet, a static frame was recorded at twenty-eight minutes after eight o'clock on 6 February 2013 at the opening of the exhibition at the Museum of Modern Art Ljubljana. Twenty-five chairs joined it seven years later, with Eugène Pottier occasionally sitting on them. Time has stood still in the heart of an awareness that cannot be given a name or a form.foto | photo: Sunčan StoneZDAJ JE TUKAJ Space Emoticon

realizacija projekta
29/09/2023
GVR babaLAN
Maska 2023

postavitev: CUK Kino Šiška
kuratorja: Alja Lobnik in Janez Janša
predzgodovina | nataliall.com
vse je zmeraj zdaj | babalan.kibla.org/0623
posebna zahvala | Zdenka Badovinac in ! #352;

Projekt 2023 SE se ukvarja z dejstvi. Izstrelitev raketoplana Endeavour, s katerim je leta 1996 poletel japonski astronavt Koichi Wakata, je bila preložena za pet minut, ker je trajektorija raketoplana potencialno prečkala pot ameriškega vojaškega satelita. Japonski satelit Space Flyer Unit, ki ga je šel v vesolje iskat Wakata, je imel na sebi skoraj 500 vdolbin. Julija istega leta je francoskemu satelitu Selene ob trčenju v kos razbitin, velik kot kovček, odpadlo nekaj delov. V preprostem jeziku je vesoljski odpadek vse, kar se nahaja v vesolju in lahko moti vesoljsko plovilo - vključno z drugimi vesoljskimi plovili. Po ocenah je trenutno v vesolju na neznanih lokacijah več kot 110.000 kosov odpadkov s premerom, večjim od 1 centimetra, ter več kot 40 milijonov kosov s premerom, večjim od 1 mm. Ker je hitrost vesoljskih plovil ob udaru s temi vesoljskimi odpadki tudi do 50.000 km na uro, lahko resno škodo povzročijo že najmanjši kosi, večji pa so lahko katastrofalni. Projekt 2023 SE med drugim predstavi rokavico, ki jo je izgubil astronavt Ed White med prvim ameriškim sprehodom po vesolju, kamero, ki jo je Michael Collins izgubil v bližini vesoljskega plovila Gemini 10, vrečke za smeti, ključ in zobno ščetko. Odpadki naraščajo s hitrostjo 2-5 odstotkov na leto, znanstveniki kitajskega observatorija Purple Mountain Observatory pa so leta 2006 opozorili, da s takšno hitrostjo do leta 2300 ne bo moglo v vesoljsko orbito vstopiti nobeno plovilo več.

Vesoljski čustvenik, temporalni ambient

V razstavno postavitev Mihe Artnaka, ki iz vsakdanjih odpadkov izdeluje umetniška dela, je v ponedeljek, 29/05/2023 dopoldne ob 10:07 v Cirkulaciji2 štartala implantacija 2023 prostorskih emotikonov. Ko je umetnik z imenom Name nameščal zadnji mikro USB ključ v matično ploščo, je v razstavni prostor vstopil Sunčan Stone ter ob 10:17 fotografiral postavljeno delo.

Postopkovni pristop osvetljuje dejstvo, da je Vincenzo Peruggia 22/08/1911, ko je vzniknila zora nad Parizom, dvignil sliko s stene in odpolzel po zadnjih stopnicah Louvra. Imamo opraviti z migracijo ali odmevom? Kakorkoli že, 2023 SE zgolj ponavlja, da so podobe na večjih razdaljah bolj meglene, kar ustvari iluzijo prefinjene globine in subtilne gradacije med barvami, ki omehčajo robove predstavljenih oblik hipnotičnega posnemanja življenja, posmehljivih ustnic in pogleda, ki obljublja neznane užitke utelešenja brezčasne lepote. In to kljub temu, da so Théophile Gautier, francoski kralj Franc I. kot tudi Napoleonova spalnica že nekaj časa izginjeni s sveta.

Po zapisu projektne projekcije leta 2006, ki je sestavljena iz najdenih stavkov v medmrežju, je bil 06/02/2013, osemindvajset minut po osmi uri na otvoritvi razstave v Moderni galeriji Ljubljana iz roke posnet statični kader. Sedem let kasneje se mu je pridružilo petindvajset stolov, na katerih občasno poseda Eugène Pottier. Čas se je ustavil v srcu zavedanja, ki mu ni mogoče pripisati nobenega imena in oblike. Lubenica izpod stropa Katedrale migrira v telesa obiskovalcev. Projekt 2023 Space Emoticon je končan 22/05/2023 ob 13:06:00, ko sta bili v Merkurju Vižmarje kupljeni dve beli rokavici.GVR babaLAN
www.babalan.org
gvr[at]babalan.org
+386 31 589 877