local hour of a global intervention
lokalna ura globalne intervencije

initiators | iniciatorja
Martina Ruhsam & Vlado G. Repnik
Blank_Protest is the cause for remembering past protests as well as for realizing and contriving present and future ones. It is a walk with decontextualised and emptied banners that carry the content through emptiness itself.

Protests without demands and slogans are an anomaly in the dictionary of political jargon; they undermine watchwords and bring the act of protesting to the edge of its meaning. Walking with blank transparents as a way of recycling history remains a paradoxical gesture of authorizing and empowering oneself. In a time when demonstrators can be hired through the internet and a mass of people moves when the cameras start to roll on, demonstrations are intricately intertwined with the media spectacle of business, visiblity and global simplification.

When the slogans are covered with white colour and the transparents are held up in silence – the ultimate multiple protest can start: on the street, in the net, in your mind, in their hands.
Blank_Protest is absolutely local – in many places and hands.


Blank_Protest je povod za spominjanje bivših primerov protestov in za realizacijo in zamišljanje sedanjih in prihodnjih. Je sprehod z dekontekstualiziranimi in izpraznjenimi transparenti, ki prinašajo vsebino prav skozi izpraznjenost samo.

Demonstracije brez zahtev in parol, so motnja v slovnici političnih pomenov, miniranje reprezentativnih gesel vodi demonstrativni akt na mejo njegovega smisla. Sprehod z belimi transparenti kot načinom recikliranja zgodovine, je preostanek paradoksalne geste avtoriziranja in pooblaščanja. V času, ko je kamera vklopljena, je demonstracija dovršeno vtkana v posel medijskega spektakla, vidljivosti in globalne simplifikacije.

Ko so parole prebeljene in so transparenti dvignjeni v tišini, se ultimativno mnogovrsten protest lahko začne: na ulici, na medmrežju, v tvojih mislih, v njihovih rokah.
Blank_Protest je absolutno lokalen – v mnogih mestih in rokah.


BLANK_PROTEST INTERVENTIONS, EXHIBITIONS AND PUBLICATIONS

January 2007
Blank_Protest 1st intervention by Repnik & Ruhsam
Times Square, New York City, USA

5 April 2008
2nd intervention
European workers Euro–demonstration, Ljubljana, SI

23 August – 20 Sep 2008
3rd intervention & 1st exhibition
30 blank transparents, 5 pictures and a mute speech in Ljubljana
special guest: Jorge Sánchez-Chiong
co-produced by: City Museum of Ljubljana, Mladi Levi International Festival
SI Press:
- Mladina
- Delo
- Dnevnik

4 July – 1 September 2009
2nd exhibition
Koroška Gallery of Fine Arts, Slovenj Gradec, SI

2011
Blank_Protest photo as a book cover
Martin Balluch: Widerstand in der Demokratie

Winter 2012
Igor Štromajer: 0–M=5 $i
On the project Blank_Protest; Maska Journal, Gestures of Resistance, Vol. XXVII, No. 151–151

January – June 2013
3rd exhibition
MSUM Museum of Contemporary Art Metelkova | group exhibition The Present and Presence: Repetition 3 - The Street | curated by Zdenka Badovinac, Bojana Pikur, Igor Španjol

8 February 2013
4th intervention, Ljubljana
3rd Slovene Uprising, demonstrations, Ljubljana SI

2013
Blank_Protest photo in Performance Research Magazine
Bojana Kunst: Performance Research, London, UK


# Blank_Protest is produced by GVR babaLAN Contemporary Arts InstituteIgor Štromajer on the project Blank_Protest
0–M=5 $i


I. I#

BZh91A Y&SYK8 # ?a"# 7d# # # H# @ HQR # =$_U9^# # 0 {gp# ^# ruHZ lezn# ws p+M# }1 w=7ӻ Z >/w)=6h znM # }# H$>6# # e# # x# @)@.# # ʜ y>YV# }̽# # n(# RO # *P*Š# BT"-X R4i@y 81D# I # # Zt2# v4P# IJ *ŠT ͰB# A# ŠC# % R# [.n# % # # RI"HE# # 6+GqbN`TA-H*n# # fU)@# *# )JF*u# # I# NCl`]H(: # # Z # @# # # !# # # Mss>z

כlwp^ c# W c}=nuվ n B+ 6 ՀP# զ]s[ )m}=k{u–n/{ /w}]{# ӛ}dH dA# P# r U흼 = 駝s# 5 ەu# p# w]bݫ }79fS "!+q ^I[}vrn # 75g4# 0c%# {# zM l"# v:i*# p 4WsV'FM{Ӹ sz} zsSN %z=t{ş4$# @# ТH) P]e# B # ƝIwND 2P# # @ Š i+[ 0# _2YCHA# R!h# ––)!i# I# # KX# \d# Pt6‘# K# # I# \l Q,AB%TD IQN# –"bbJvM# # -H6JspН# gl# @a# # # # c͋J# ! cŠGTDM# L@P# !# # D&9 dQ# # Š# C# # # $M=# SO# # ^cFoь pP# I@Rb# bHhXb# 4i$"dw# $# .# y# # LJSATQI# # 7# –j("

Jb ^m# &Šbh# # !Z( IH"# " # BJ# `# J:J HbZ# ;# JfhiZ)# PSԺa<# !# BL@# HJJXJDF# ?66Š 8CŠ "(J# # %d(vt4# # # w`# % %# ĄEC# 2# GN)Zh"-# &I(# U# !TAJGLi ( (# # s# %HŠJ # Jұ)AA# E# # QID# 5HPE# M# UYcMLC# $IDB# DM# Q# # # EE# RRA4

SJD4PD@# D(ؓGfz0xÙo`5# H$Aj3dZBIq# 8W HY߬# # # # tK_g# # pꯗ# ^ǚ# w ey# @{\w# hh384(yD@Dӎ}"DmY ].# # BT6S# HhogmS~θZ# ަ7# a# # K# ?.{# rD6=# 7A# CۜK &h`-rm 1m iIǿ& #8211;:(~ p ;# 聦# Ʊ# |l# /OVW )Vpқ# n

# E`Qt &!=J`>EL K# 2CT# N# HU # ΁ca QQ A-# }# Š ;* fٟʉ# O j# xk宋$w5]]р~
9# # Wo# lʐp3h+r--A M 6 cՀ 5Qe* @v # v # J]s# 1u@y# .16dn y]u# - NE\# 9}۬ >z# G6# 𫡏# # # # # 59?:Ex)# \^(Bq# }rMRQ ӛ6 4_uvB# l6H# { Šr# QiҚp–`s# # !9 ROy9bw - -pb# # # # VT# oP# L9# ۶_x'8# g忙Bgu# ~sh# N# [h-Mȡ,/YRC# [# fɃ+4# !# cX蜕vL# G# 8B# ɇ# rB# ># jY%`lW7 cabV d% AK# RPQ# C# K,# TS# 0T CL# SDЉ(*iHM+vf?1=Q̧5 +B:&gc'# # (`# # # 9XX# # # '뾐# ߢVJfg!}# _# 29(K!# % yNvg# OX# N }# ٨nxo(# # # Okc(# qTqWc/p


II. +V

V&– w+e7֮# yTA A҂i# LY `B# {d# ]Š( !mlY93a5T# @TIM# o# Uf# # T>/^=–vQ# # Et0 ΏQy # {,XT Uwg&Xh-]# !)+V ޼Y g]ݔ# L@6Kq# ܇ ,

|# # # ,91y(m $# tɒ# M# uz# }s^,} "x -W" @·# < I2! f–K٦/*)`0 f5M# SI кNe6 w 52;5_@~# e0_p# # ң# '# >X# c9c}х .~XJk # )t&,# <<ܺUt}*mu o;2 ϵA# M ^# /ܶ] {@Y{ M^ Cp Q a<# # ̴o[q# x# # L# # !m*# ǻ# # _# BU uy mv:# 0 a43| ‚# )~-Ɠߥ ߗ1(A# # # 6 # 2G # # 4ֆz $\u# ,qm D&WP p[@-# ٶq k# +# # # =V# ?~# -?a# E# P=aAf # # 7˗

8211;n/{ /w}]{# ӛ}dH dA# P## Š# C# # # $M=# SO# # ^cFoь pP# I@Rb# b %# {# zM l"# v:i*# p 4WsV'FM{Ӹ sz} zsSN %z=t{ş4$# HhXb# 4i$"dw# $# .# y# # LJSA TQI# # 7# –j(" @{\w# hh384 (yD@ Dӎ}"DmY ].# # BT6S# HhogmS~θZ BT6S# HhogmS~θZ# ަ7# a# # K# ?.{# rD6=# 7A# CۜK &h`-rm HY߬# # # # tK_g# # pꯗ# ^ǚ# w ey# @{\w# Jb ^m# &Šbh# # !Z( IH"# " # BJ# `# J:J HbZ# ;# JfhiZ)# PSԺa<# !# BL@# HJJXJDF# ?66Š 8CŠ "(J# # %d(vt4# # # w`# % %# ĄEC# 2# GN)Zh"-# &I # [.n# % # # RI"HE# # 6+GqbN`TA-H*n# # fU)@# *# )JF*u# # I# NCl`]


... .

Blank_Protest, 3. vseslovenska vstaja, Ljubljana, Slovenija, 8 Februar 2013
30 blank transparents, 5 pictures and mute speech, Ljubljana, Slovenija, 2008
Blank_Protest, Kongresni trg, Ljubljana, Slovenija, 2008


Blank_Protest, Slovenska cesta, Ljubljana, Slovenija, 2008
Blank_Protest, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija, 2008
Blank_Protest, Times Square, New York City, NY, USA, 2007
Blank_Protest, Times Square, New York City, NY, USA, 2007
Naslovna stran in zavihek knjige, zaloba Krtina, Ljubljana 2011
MSUM Musem of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, 2013