Robert Klančnik & GVRbabaLAN
Night exhibition for passers-by on pavements, in busses and cars

nočna razstava za mimoidoče na pločnikih, v avtobusih in avtomobilih

28 December 2010 at 5 PM; MMC KIBLA, Maribor, Slovenia

# watch the videos

28. decembra 2010 ob 17. uri; MMC KIBLA, Maribor, Slovenija

# poglejte videe

Lips are one of the most expressive attributes of human irrational sensuality. Their endless wealth of pragmatism in various shapes, colours and rhythms shows as the expressive topos and universal drive in this conceptually paradoxical contrapposto.

Let a thousand lips speak. Lips light district. Let the flowers and the weeds speak together - for there is no demarcation line between them. Each belief system can grow freely and influence anyone, yet any of them can demand epistemological superiority.

Happy 2011!

Ustnice predstavljajo enega najizrazitejših atributov človekove neracionalne čutnosti. V tem idejno paradoksalnem kontrapostu se v svoji pragmatičnosti neskončnega bogastva različnih oblik, barv in ritmov kažejo kot izrazni topos in univerzalni poligon.

Naj govori tisoč ustnic. Lips light district. Naj cvetovi in plevel govorijo skupaj - kajti med njimi ne obstaja linija demarkacije. Sleherni sistem prepričanj lahko svobodno rase in vpliva na kogarkoli, vendar noben ne more zahtevati epistemološke superiornosti.

Srečno 2011!Produced by | Produkcija: KIBLA Maribor, 2010

The project was co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.
Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo RS.

GVR babaLAN | +386 31 589 877
www.babalan.org | gvr[at]babalan.org


... .


© Photo: Boštjan Lah / KIBLA - more photos / več fotografij: