Vlado G. Repnik
LUFTBALLETT
Automatic Performance
samodejna predstava


27 October 2010 at 8 PM; Kino Šiška - Centre for Urban Culture, Ljubljana, Slovenia

27. oktobra 2010 ob 20. uri; Kino Šiška - prostor urbane kulture, Ljubljana, Slovenija

Luftballet is automatic art of the 21st century. Soap and skin, which forcefully, with the fragility of fifty-seven light bodies, transcend the impotence of the avantgarde. It is a vulgar machine/automaton and the softest, visionary artistic deception. A barefaced lie! The moment of silence, which - precisely because of the superficiality and simplicity of the moment - fascinates with a privileged gaze to the anxious sphere of light. This is the technology of liberation!

Luftballett je samodejna umetnost 21. stoletja. Milo in koža, ki močno, s krhkostjo sedeminpetdesetih svetlobnih teles, presegata nemoč avantgarde. Je vulgarni avtomat in najnežnejša, vizionarska umetniška prevara. Čista laž! Trenutek tišine, ki - prav zaradi površnosti in enostavnosti trenutka - fascinira s privilegiranim pogledom v tesnobno območje svetlobe. To je tehnologija osvoboditve!


+ LUFTBALLETT Rehearsals Photos on Flickr (August 2010; Photo: Nada Žgank)+ 158 photographies by Nada Žgank (from the Luftballett event: before + general rehearsal + performance + after), 27 october 2010


Soap&Skin, Igor Štromajer, Martina Ruhsam, David Cvelbar, Anja Plaschg, Lyano Cullen, Urša Ivanovič & Sky, John Cage, Jean-Luc Godard, Björk, Jernej Černologar, Valter Udovičić, Matjaž Čad, Robert Klančnik, Laurie Anderson, Stefan Doepner, Stuhl Orkester Trio + 57 balletic illuminative bodies | baletno svetilnih teles.

Special thanks to | Posebna zahvala: Bojana Kunst in Brane Zorman
Photo | Foto: Nada Žgank
Video: Tomaž Gorkič

Produced by | Produkcija: Kino Šiška, GVR babaLAN, KIBLA Maribor, 2010

The project was co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Municipality of Ljubljana.
Projekt sta sofinancirala Ministrstvo za kulturo RS in MOL Ljubljana.

GVR babaLAN | +386 31 589 877
www.babalan.org | gvr[at]babalan.org# Soap&Skin live / during the Luftballet performance

... .Photo: Nada Žgank