Performance / Film / Lecture
Za ptice – performans / film / predavanje

09/10/2014 // 19:00 / KIBLIX / KIBLA PORTAL / Maribor
15/10/2014 // 20:00 / Kino Šiška / Katedrala / Ljubljana
Za ptice je drugi del trilogije Also sprach CageFor The Birds – A Year From Tuesday.
Kot bohotanje opomb brez glavnega sporočila se ta predstava razgrinja na zaslonu in onstran njega. Ponuja bežen pregled mapirane realnosti – svojevrstene fikcije z resnično vrednostjo. Izmišljena, ukradena in rekombinirana besedila, readymade in filmske podobe, razkrivajo neločljivost komuniciranja in nesporazuma ter vključujejo v dialog ljudi, ki niso nikoli srečali drug drugega. Projekt reflektira percepcijo sveta, posredovanega skozi digitalne naprave.
Za ptice je poetični poskus izrisovanja stanja brezlastništva.


  • composed by Martina Ruhsam & Vlado G. Repnik
  • directed by Vlado G. Repnik
  • performers: Ida Hiršenfelder & Martina Ruhsam
  • in the film: Giorgio Agamben, Aleksander Bassin, Zdenka Badovinac, Franco Berardi Bifo, John Cage, Jaques Derrida, Joe Kittinger, Peter Tomaž Dobrila, Tim Etchells, Mojca Kumerdej, Milena Kosec, Aleksandra Kostić, Metka Krašovec, Clément Layes, Claire Marshall, Milena Metka, Peter Mlakar, Cathy Naden, John Smith, Marcus Steinweg and others
  • camera & montage: Vlado G. Repnik
  • texsts Restmoreorlessness and Batteriality: Nika Arhar, Jasmina Založnik
  • technical realization: David Cvelbar, Matevž Ftičar, Jure Vlahovič, Matej Marinček
  • production: GVR babaLAN, Kino Šiška, Kibla Maribor
  • co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Municipality of Ljubljana


For The Birds is the second part of the trilogy Also sprach CageFor The Birds – A Year From Tuesday.
As a proliferation of footnotes without a main message, this performance unfolds on screen and beyond the screen. It offers a brief glimpse of a mapped reality – a peculiar fiction with truth-value. Fabricated, stolen and reassembled texts, readymades and footage reveal the inseparability of communication and miscommunication and involve people in a dialogue that have never met each other. The project reflects on the perception of a world that is mediated through digital devices.
For The Birds is a poetic attempt to outline the state of propertylessness.
GVR babaLAN | +386 31 589 877
www.babalan.org | gvr[at]babalan.org