Tallinn - Vienna - Ljubljana

I can work with you because I
can speak for myself


Lahko delam s teboj, ker lahko
govorim zasediscursive action with translation
(related realities)
diskurzivna akcija s prevodom
(realnosti v razmerju)


initiator | iniciator
Vlado G. Repnik
performers | nastopajoči (A-Z)
Mare Bulc
Aljoša Kolenc
Jela Krečič
Dunja Kukovec
Jani Pirnat
Martina Ruhsam
Jure Smole
Maks Soršak
Brane Zorman

location | prizorišče
Škuc Gallery | Galerija Škuc
Stari trg 21, Ljubljana
24 November 2008 | 24. novembra 2008
8 PM | 20:00


The text is unpredictable, the context is reliable. | Tekst je nepredvidljiv, kontekst je zanesljiv.


produced by | produkcija

GVR babaLAN
Contemporary Arts Institute
zavod sodobnih umetnosti
+386 31 589 877
gvr[at]babalan[dot]org

Škuc Gallery | Galerija Škuc
Stari trg 21, 1000 Ljubljana
+368 1 4213140

- Press Photo
(zipped JPEG photo; 2.1 MB)
- fotografija za medije
(zip JPEG fotografija; 2.1 MB)Project is supported by The Ministry of Culture of The Republic of Slovenia and Municipality of Ljubljana.
Projekt sta podprla Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana.

... . Tallinn - Vienna - Ljubljana

I can work with you because I
can talk for myself

Lahko delam s teboj, ker lahko
govorim zase